Om mig

Jeg hedder Stine Sørensen, er gift og Mor til to store børn, samt eneste ansatte i Lymfys.

Jeg blev uddannet fysioterapeut i 2002 og har, til Marts 2019, arbejdet, som privatpraktiserende fysioterapeut på en stor klinik i Tårnby, de sidste 2 år, som Klinisk ekspert.

Derudover har jeg, i en periode på 4 år, undervist i Fysioterapi på Metropol i København. Samt i august 2020 til april 2021 i anatomi, fysiologi og sygdomslære på Institut for Blinde og svagtseende, på massør uddannelsen, som timelærer.

I Marts 2018 blev jeg certificeret Lymfødem terapeut og har siden da, også arbejdet med lymfødem behandling.

Jeg har løbende videreuddannet mig indenfor adskillige områder, både for at dygtiggøre mig og for at holde mig opdateret om den sidste nye viden indenfor diagnosticering, undersøgelse og behandling af bevægeapperatet, samt genoptræning og træning generelt.

Jeg er pligtopfyldende og sætter en stor ære i at gøre mit absolut bedste for at afhjælpe de problematikker jeg bliver præsenteret for, både i forbindelse med større og mindre skader eller sygdomme.

Stine Sørensen -ejer af LymFys

Jeg er lyttende og har fokus på, at ethvert menneske er unikt og er forskelligt påvirket af netop deres situation og forsøger derfor at forventningsafstemme med hver enkelt, samt at målrette min undersøgelse og behandling, så den bliver individuel.

Jeg vil bestræbe mig på, at være tilgængelig for mine patienter når de har brug for det.

Jeg har gennem mine mange år, som fysioterapeut, arbejdet meget bredt med de fleste typer af patienter, med enten smerter, nedsat funktion, eller med et ønske om at øge deres sundhed og funktionsniveau. Og har grundet de ovennævnte kurser og min lange erfaring en lang vifte af værktøjer, til at løse de problematikker jeg bliver præsenteret for, samt evnen til at erkende, når det ikke er mig der kan hjælpe.

Siden Marts 2018 har jeg også arbejdet med Lymfødem behandling, hvilket har åbnet mine øjne for et helt nyt område, som er utroligt spændende og givende at arbejde med, da der er øjeblikkelig effekt og bedring.

Jeg laver både lymfedrænage og bandagering af hævelse i forbindelse med akutte skader og kronisk hævelse.

Desuden har jeg undervist på adskillige hold: ryghold, skulderhold, nakkehold, hoftehold, efterfødselshold, pilateshold på gulv og i reformer, gigthold og styrke/balancehold.

Jeg underviser nu i pilates på gulv.

Jeg brænder for, at udføre god evidensbaseret fysioterapi, og fokuserer derfor på:

  • Grundig anamnese (sygehistorie, hændelsesforløb)
  • Grundig undersøgelse
  • Akut skades- smertebehandling, med massage, udspænding, ledmobilisering og manipulation, akupunktur og tapening, holdningskorrektion, samt instruktion i smertelindrende og stabiliserende øvelser.
  • Genoptræning efter skader eller sygdom, ved instruktion i de korrekte styrke- og udholdenheds øvelser, instruktion i konditionstræning og på at motivere til træning.
  • Forebyggelse af skader ved øvelsesvejledning.
  • Behandling af hævelser, akutte og kroniske, grundet skader og grundet sygdomme, eller grundet behandling for sygdomme bla. Cancer.

Mine efteruddannelser.
Jeg har taget kurser i akupunktur behandling både medicinsk og IMS (intramuskulær stimulering), samt hele kursusrækken indenfor muskuloskeletal fysioterapi, hvor jeg har bestået del 1 eksamen. Hele kursusrækken indenfor dynamisk stabilitet og kinetic kontrol og enkelte kurser indenfor idrætsfysioterapi, Kursus for før og efterfødselstræning, pilates kurser, MET kursus. Adskillige smertekurser – akutte og kroniske smerter, samt kurser i tapening, både sportstape og kinesiotape.